ARCHITECTUUR


 
Re Use Materials neemt afstand van de traditionele rolverdeling binnen het bouw- en sloopproces.
Het is noodzakelijk dat de architect al vanaf het begin van het proces betrokken raakt om samen met de sloper en aannemers te bezien wat de meest rendabele en duurzame wijze van slopen is, waar/welke materialen weer toegepast of gerecycled kunnen worden en of dit voldoet aan de wensen/eisen van de opdrachtgever. Het is juist deze groep die in staat is om vaktechnisch om te gaan met bestaande materialen en deze in te zetten en creatief te vertalen in nieuwe ontwerpen.


 
De architect dient tijdig benaderd te worden om vooraf te bezien welke materialen toepasbaar zijn in renovatie- of nieuwbouwprojecten, zodat deze ‘gereserveerd’ kunnen worden. Om dit proces te optimaliseren ontwikkeld Re Use Materials momenteel een tool waarvan de architect bij de start van een project gebruik kan maken en de gegevens kan vertalen in 3d ontwerptekeningen. Op deze wijze kan, voorafgaand aan sloop, worden bepaald welke materialen zowel direct als indirect hergebruikt kunnen worden.

 

 

arrow back