PROCES BEGELEIDING

Deskundige begeleiding

Re Use Materials voert zelf geen sloopwerkzaamheden uit, wel ondersteunt zij de opdrachtgever tijdens de aanbestedingsprocedure en het opstellen van sloopbestekken gericht op duurzaam slopen en inzet van SROI (Social Return On Investment). Hierdoor ontstaat een Programma van Eisen waar de sloopaannemer aan dient te voldoen, wat er toe bijdraagt dat de sloopactiviteiten en -kosten transparant worden en de kwaliteit verbetert.

Daarnaast zorgt Re Use Materials voor deskundige begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de terugstroom van deze groep in de reguliere arbeidsmarkt. Hierbij wordt altijd gebruik gemaakt van lokale bewoners, personen die woonachtig zijn in de desbetreffende regio.

Criteria

Tijdens het proces zorgt Re Use Materials er voor dat alle sloop- en demontagewerkzaamheden worden uitgevoerd conform het Limburgs duurzaam sloopprotocol. De opdrachtgever wordt begeleid bij de onderstaande criteria:

  1. Een grondige stoffeninventarisatie/bouwkundige opname wordt uitgevoerd;
  2. De vrijkomende grondstoffen en producten worden gescheiden in minimaal 14 fracties;
  3. De Ladder van Lansink wordt aangehouden voor de bouw- en sloopafvalverwerking. Naar aanleiding van het werkplan duurzame sloop en demontage wordt, samen met de geselecteerde sloopaannemer bekeken, hoe de grondstofstromen worden getransporteerd en naar welke locaties. Waarbij zoveel mogelijk regionale opslag en verwerking wordt toegepast;
  4. Gebruik gemaakt wordt van een gecertificeerde sloopaannemer;
  5. Minimaal 10% van de werkzaamheden van het loonkostenbestanddeel wordt gereserveerd voor de invulling van SROI.

Aanvullend ondersteunt het registratiesysteem CLC System bij het inzichtelijk maken van de kwantiteit en kwaliteit van de vrijkomende materialen.

 

 

 

 

 

arrow back