VISIE


 
Re Use Materials streeft naar een zelfvoorzienende regio waarbij materialen uit sloop hoogwaardig worden ingezet. Een nieuwe duurzame en sociale markt, gevoed door hergebruik van materialen en gekoppeld aan SROI (Social Return On Investment).

De huidige sloopmarkt hanteert kwaliteitseisen die niet of nauwelijks worden gecontroleerd. Dit was voor de sloopbranche ook niet van belang, omdat tot op heden sloopbedrijven secundaire grondstoffen veelal aan sorteerinstallaties en/of verbrandingsinstallaties buiten de regio verkopen waar deze veelal laagwaardig worden verwerkt. Het huidige economische systeem kenmerkt zich door haar lineaire proces, waarbij grondstoffen worden omgezet in materiaal of producten, die na gebruik laagwaardig worden ingezet of verbrand. Er kan, door eisen te stellen aan de verwerking en herkomst van grondstoffen, een circulaire economie voor hergebruik van secundaire grondstoffen tot stand komen.

In het circulaire proces wordt waarde toegekend aan grondstoffen. Het circulair proces dient bij te dragen aan hoogwaardig hergebruik in de keten, zorgt voor een (georganiseerde) afzetmarkt en voor meer materialeneffici├źntie en minder laagwaardig hergebruik.

De circulaire economie wordt toegepast door gebruik te maken van middelen zoals het duurzaam sloopprotocol en databases als bijv. de database (CLC System) en wordt gedragen door verschillende marktpartijen en overheden.

Het circulair proces functioneert niet zonder Social Return On Investment (SROI). Re Use Materials is van mening dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door de hele keten ingezet dienen te worden: van stoffeninventarisatie tot en met de daadwerkelijke toepassing in de bouw. Het is een circulair proces dat ervoor moet zorgen dat er niet per werkzaamheid een persoon wordt ingezet, maar in de gehele keten. Zodoende is er een stabielere arbeidsrelatie mogelijk waarin opleiding en begeleiding een belangrijke rol spelen. Hergebruik en SROI is een combinatie die samen moet gaan.


 
 

model visie